Lafaz Doa Qunut Shubuh bahasa Arab, Latin berserta Maknanya

By |

Doa qunut merupakan salah satu doa yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW di masa penyebaran Agama Islam.

Pada awalnya doa qunut (yang berarti taat, tunduk atau khusuk) ini diucapkan Nabi SAW dimaksudkan untuk mendoakan keburukan orang-orang kafir zalim yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan banyak sahabat Nabi yang wafat dalam menyebarkan agama Islam di Bi’r Ma’unah.

Sebelum membahas tentang doa qunut mari sekilas kita renungkan tentang makna doa.

Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang hukumnya sunnah sampai wajib dalam Islam.

Beberapa Doa yang wajib bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat Alquran yang terdapat dalam bacaan sholat.

Anda tentu sudah tahu bukan ayat-ayat apa saja yang wajib dibaca dalam sholat 5 waktu?

Lafaz doa sendiri bisa kita dapatkan dari ayat yang ada dalam Alquran atau yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Inilah doa yang paling utama untuk dilakukan.

Namun doa tidak terbatas hanya yang pernah dilafazkan oleh Nabi SAW dan kitab Alquran.

Doa juga bisa datang dari perkataan yang kita ucapkan baik dengan secara ucapan lisan dan dalam hati.

Nah, maksud diucapkannya doa biasanya adalah mengandung harapan-harapan agar diberi kebaikan termasuk rezeki, rahmat, berkah serta perlindungan dari Allah SWT.

Namun ada juga doa yang berisi keburukan atas apa yang telah dilakukan suatu kaum (terutama yang memerangi umat Islam) yang berbuat zalim kepada kita.

Inilah doa yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW di zamannya melalui doa Qunut.

Menurut beberapa riwayat hadist doa qunut ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama satu bulan berturut-turut dalam sholat 5 waktu.

Namun setelahnya Nabi SAW hanya melakukannya hanya pada waktu sholat subuh, yaitu setelah ruku’ pada rakaat kedua.

Doa Qunut Shubuh bahasa Arab, Latin berserta Maknanya

Berikut ini merupakan Lafaz Doa Qunut Shubuh :

Bacaan do’a Qunut Shubuh saat sholat sendiri

bahasa Arab:

Bacaan Doa Qunut

“Allah hummah dinii fii man hadait.
Wa’aa finii fii man ‘aafaiit.
Watawallanii fii man tawallaiit.
Wabaarik lii fiimaa a’thaiit.
Waqinii birahmatika syarramaa qadthaiit.
Fainnaka taqdthii walaa yuqthdaa ‘alaiik.

Wainnahu laa yadzillu man wãlaiit.
Walaa ya’izzu man ‘aadaiit.
Tabaa rakta rabbanaa wata ’aalait
Falakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit

Astaghfiruka wa‘atuubu ilaiik,
Washallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadinin-nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihii wa shahbihii Wasallam”.

Artinya :
” Ya Allah tunjukkanlah saya sebagaimana mereka yang sudah Engkau berikan petunjuk.Dan kasihkanlah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau sudah kasih kesehatan.

Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara.
Dan berilah keberkahan bagiku pada segala apa yang Engkau sudah karuniakan.

Dan lindungi aku dari segala bahaya kejahatan yang Engkau sudah pastikan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.

Dan tidak mulia orang yang mana Engkau memusuhinya.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau
Maha bagi Engkau seluruh pujian di atas yang Engkau hukumkan

Aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya. ”

Bacaan Doa Qunut Imam saat sholat Shubuh berjamaah

Bagi Imam bacaan doa qunut hampir sama dengan saat sholat sendiri. Bedanya saat terletak pada nii dan naa yang artinya saya dan kami.

Bacaan Arab:

Seperti dijelaskan di atas arti nya hampir sama dengan saat sholat sendiri bedanya adalah nii (saya) menjadi naa (kami).

Demikianlah mengenai bacaan doa qunut.

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *